Почивки в Елена, България

Вашата оценка
Следи от човешки живот от късния неолит са намерени в околностите на града, а има и спекулации, че армията на Филип II и Александър Велики е преминала през тези земи. Множество останки от крепости, забележителности в Елена, свидетелстват за факта, че долината е била добре укрепена в различните исторически периоди.Прочети още