Почивки в Пловдив, България

Вашата оценка
Сигурно знаете, че Пловдив е най-старият град в Европа – съществува от II век преди новата ера. Съчетал в себе си древна история и съвременност, градът е притегателен център за много български и чуждестранни туристи.