Почивки в Тетевен, България

Вашата оценка
Тетевен е красив и загадъчен, всяка сеща с града разкрива нови и нови от неговите красоти.

Градът се разраства, но къщите са построени толкова близо една до друга, че по покривите можете да се прехвърлите от единия до другия му край. В Тетевен процъфтяват повече от 27 занята, които носят духа на традицията, бита и културата в Тетевен. Наричан е "Алтън Тетевен" - Златен Тетевен - запазени търговски тетрадки показват мащаба на производството на златните майстори и търговията с Узунджово, Истанбул, Солун, Австрия и Германия.