Начин на плащане в BulTravel - Агент Експрес

Вашата оценка 5 от 2 гласа
"Агент Експрес “ ЕООД гр.Стара Загора ул. “Парчевич” №2,
регистрирано в Старозагорския Окръжен Съд дело №1367 от 2001 год., ЕИН: 123578950,
представлявано от управителя Цвета Пенева Рашкова.

Адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора ул. “Цар Симеон Велики” №84,
e-mail: office@bultravel.eu
тел. и факс: 042/622663За Ваше удобство можете да заплатите нашите услуги по банкова сметка.

Банкова Сметка: “ПИБ” АД, клон Стара Загора
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG53FINV915010BGN0LKMN