Фирмени Данни

Вашата оценка 5 от 4 гласа
“Агент Експрес “ ЕООД гр. Раднево ул. “Димитър Благоев” № 4,
регистрирано в Старозагорския Окръжен Съд дело №1367 от 2001 год., ЕИН: 123578950,
представлявано от управителя Цвета Пенева Петкова.

Адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора ул. “Цар Симеон Велики” №84,
e-mail: office@bultravel.eu
тел. и факс: 042/622663

За Ваше удобство можете да заплатите нашите услуги по банкова сметка.

Банкова Сметка: “ПИБ” АД, клон Стара Загора
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG53FINV915010BGN0LKMN